Konferencje naukowe na przestrzeni ostatnich lat

1996

q     1996 r. – „Samorządy oraz samorządność: nadzieje, obawy”. Zorganizowano konferencję na temat samorządów i samorządności (1996; 2005).

1998

q           1998 r. – „Wybrane problemy przemysłu turystycznego w Polsce”.

1999

q           1999 r. – „Problemy frazeologii i leksyki”.

q           1999 r. – „Obraz drugiej wojny światowej w historii i literaturze”.

2000

q            2000 r. – Języki fachowe – problemy dydaktyki i translacji”.

q            2000 r. – „Pedagogika społeczne. Tradycja – teraĹşniejszość – nowe wyzwanie”.

q            2000 r. – „Metodologia badań w naukach pedagogicznych i badaniach opinii publicznej” (współorganizator - Instytut Badawczy IPC).

2001

q     2001 r. – „Teoria i dydaktyka w translacji”.

q     2001 r. „Pluralizm edukacyjny szlachetnym partnerstwem – dialogu i prognozie”.

2002

q     2002 r. – „Warsztaty pracy opiekuńczo-wychowawczej wobec nowych wyzwań edukacyjnych z udziałem teoretyków oraz praktyków regionu Polski północno-wschodniej”.

q     17 maja 2002 r.  – konferencja Forum Europejskie nt.: „Sytuacja szkolnictwa wyższego w aspekcie zbliżania Polski do struktur wspólnoty Europejskiej”.

q     25-27 września 2002 r. – konferencja nt.: „Jakość kształcenia w szkole wyższej”. Zorganizowana przez Instytut Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych Policji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wszechnicę Mazurską w Olecku

q     2-4 czerwca 2002 r. – „Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w pedagogice opiekuńczej”.

q     2002 r. – „Teoria i dydaktyka przekładu” – Wydział Filologii, dr K. Hejwowski

2003

q     2003 r. – „Budżetowanie w przedsiębiorstwie przy pomocy systemu do controllingu Eureca”.

q     2003 r. – „Filozoficzne, ekonomiczne i przyrodnicze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju”.

q     24 kwietnia 2003 r. – „Kontakty językowe w Europie Środkowej w perspektywie dia-
i synchronicznej”.

2004

q     2004 r. –„Filozoficzno społeczne i przyrodnicze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju”.

2005

q     17-19 maja 2005 r. – Sympozjum naukowe z udziałem gości zagranicznych „Zanieczyszczenia środowiska azotem”. Pod patronatem Rektora WM dr Józefa Krajewskiego

q     25 września 2005 r. Konferencja – Tożsamość i odrębność w Zjednoczonej Europie (II). Motyw podróży w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej. (prof. M. Ossowski, dr G. Moroz)

2006

q     12-14 września 2006 r. „Krajoznawstwo a badania gwaroznawcze i etnograficzne w regionie” – Jubileuszowa konferencja naukowa. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Menadżerska w Białymstoku, Wszechnica Mazurska w Olecku, Uniwersytet w Białymstoku – Instytut Filologii Polskiej, Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach, Towarzystwo Kultury Języka Odział w Suwałkach, Towarzystwo Kultury Języka  Sekcja Dialektologiczna.

q     2006 r. – „Etniczność i obywatelskość w Nowej Europie” (współorganizator wspólnie z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku).

q     2006r. (25 i 26 czerwiec) – Tożsamość i odrębność w Zjednoczonej Europie (II). Motyw podróży w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej. (prof. M. Ossowski, dr G. Moroz)

q     26 maja 2006 r. odbył się I Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej. Organizatorzy: Burmistrz Olecka, Rektor WM, Komitet Organizacyjny Wschodnioeuropejskiego Centrum Energii Odnawialnej

2007

 

q     24.05.2007 odbyła się we Wszechnicy Mazurskiej konferencja na temat "Flora obszarów wodno-błotnych" zorganizowana przez WM, Starostwo Powiatowe w Olecku oraz Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

q     4-6 czerwca 2007 r. w WM odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Rozwój zrównoważony jako wartość społeczno-gospodarcza"

q     8-9 września 2007r. I Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku. Dr Ryszard Kowalski

q     24-25 września 2007 r. „Tożsamość i odrębność w Zjednoczonej Europie (III). Miejsca magiczne w literaturze anglo – i niemieckojęzycznej”. Organizatorzy konferencji: prof. dr hab. Mirosław Ossowski, dr Grzegorz Moroz.

2008

q     19-21 maja 2008 r.  III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji, filozofii i teologii, Olecko – Kowno. Konferencja organizowana jest przez: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Instytut Ekologii i Bioetyki oraz Wszechnicę Mazurską w Olecku Wydział Nauk Przyrodniczych, Studia Podyplomowe. Tematyka Konferencji:

-Wychowanie dla zrównoważonego rozwoju
-Aspekty zrównoważonego rozwoju w ekofilozofii
-Ekoteologia
-Etyka środowiskowa
-Kultura a zrównoważony rozwój

q     5 września 2008 roku we wszechnicy odbyło się seminarium w ramach kampanii informacyjnej nt. „Genetycznie zmodyfikowane organizmy a środowisko przyrodnicze” zorganizowane przez Centrum Informacji o Środowisku.

q     5-7 września 2008r. II Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku. Dr Ryszard Kowalski

q     22-23 września 2008 r. „Postaci charyzmatyczne w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej”. Organizatorzy konferencji: prof. dr hab. Mirosław Ossowski, dr Grzegorz Moroz.

2009

q     28 marca 2009r. I konferencję z cyklu: „Tradycyjna kultura Polski północno-wschodniej”, organizator: Pracownia Badań Regionalnych Wszechnicy Mazurskiej – prof. dr hab. Barbara Falińska.

q     8 maja 2009r. we Wszechnicy Mazurskiej odbyła się Konferencja Regionalna "KOBIETY DLA POLSKI  POLSKA DLA KOBIET  20 LAT TRANSFORMACJI" z udziałem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej - Prezes Fundacji „Porozumienie bez barier” oraz Pani Magdaleny Środy – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kandydatki do Europarlamentu.

q     8-10 czerwca 2009 r. we Wszechnicy Mazurskiej odbyła się IV Międzynarodowa  Konferencja Naukowa pt. "Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?" Organizowana wspólnie z Uniwersytetem  Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Slawistyki im. Czesława Miłosza Vytautas Magnus University w Kownie.

q     10-13 września 2009 roku we Wszechnicy Mazurskiej odbyła się konferencja naukowa pt.: „Bezpieczeństwo ludzi dorosłych i starszych” zorganizowana przez Zakład Andragogiki i Gerontologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

2010

q     W dniu 18 lutego 2010 r. na Wszechnicy Mazurskiej odbyła się konferencja poświęcona „Pomóżmy kasztanowcom w Powiecie Oleckim”. W konferencji wystąpiły przedszkolaki z projektu „EKO PSTRYCZEK” z Przedszkola Samorządowego w Kowalach Oleckich i Stowarzyszenia „Monety”.

q     W dniach 31 maja - 2 czerwca we Wszechnicy Mazurskiej odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Olecko-Kowno pt. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?”

q     W dniu 16 paĹşdziernika 2010 r. odbyło się "Festiwalowe spotkanie z przyrodą" w programie znalazły się wykłady na temat: „Przyrodnicze atrakcje Norwegii” - dr Artura Baranowski oraz „Tajga widziana okiem badacza – biologia” -  prof. dr hab. Zygmunta Giżejewskiego.

2011

q     W dniach 20-22 czerwca 2011 roku odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?” organizowana przez Uniwersytet  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnicę Mazurską w Olecku oraz Centrum Slawistyki im. Czesława Miłosza Vytautas Magnus University w Kownie.

q     W dniu 21 czerwca 2011 roku we Wszechnicy Mazurskiej odbyła się konferencja popularnonaukowa na temat: „Jak zakorzenić młodzież szkolną w kulturze regionu?”, zorganizowana przez Pracownię Badań Regionalnych Wszechnicy Mazurskiej oraz Towarzystwo Kultury Języka – Odział w Grajewie.

2013

q     27-29 maja 2013 r. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać? Organizowana przez Wszechnicę Mazurską w Olecku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Instytut Ekologii i Bioetyki oraz Centrum Slawistyki im. Czesława Miłosza Vytautas Magnus University w Kownie.

SEMINARIA NAUKOWE:

 

1.      Cykl otwartych Seminariów Europejskich:

-         1996 r. z udziałem prof. Leszkiem Balcerowiczem – Dylematy przechodzenia do gospodarki rynkowej.

-         2001 r. z udziałem dr hab. Tadeusza Iwińskiego – Szanse i zagrożenia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

-         2002 r. z udziałem Włodzimierza Cimoszewicza – Korzyści uczestnictwa w UE.

-         2002 r. z udziałem premiera Józefa Oleksego – Sytuacje szkolnictwa wyższego w aspekcie wchodzenia Polski do struktur Wspólnej Europy.

-         2003 r. z udziałem prezydenta Lecha Wałęsy – Polska w Unii Europejskiej.

-         2009 r. z udziałem Lecha Kaczyńskiego – Prawo w człowieku – człowiek w świetle prawa.

-         2009 r. z udziałem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej – Kobiety dla Polski. Polska dla Kobiet.

-         2009 r. z udziałem Prof. UW Magdaleny Środy oraz wielu innych polityków, posłów, senatorów.

 

2.      1998 r. z prof. Witoldem Modzelewskim przy wsparciu Kancelarii BSO Prawo & PodatkiZmiany w podatku VAT i ulgach podatkowych w roku 1998r.

3.      1998 r. z mgr. Andrzejem Szajkowskim, dyrektorem Polskiej Agencji Promocji Turystyki w Polsce – Promocja turystyki w Polsce.

4.      1999 r. z dr. Mariuszem Salamonem – Współpraca ze Wschodem.

5.      2002 r. z udziałem dr. Marka Kłoczki, sekretarza generalnego Krajowej Izby Gospodarczej – Produkt marketingu narodowego Polski.

6.      2003 r. z udziałem minister Barbary Labudy – Przemiany w edukacji.

7.      2005 r. Integracja a regionalizacja  - prof. dr hab. Julian Skrzyp (wykład inauguracyjny).

8.      2006 r. Kierunek pedagogika był organizatorem seminarium naukowego z udziałem prof. zw. dra hab. S. Palki z Uniwersytetu Jagiellońskiego: Teoria i badania pedagogiczne a praktyka pedagogiczna, Olecko,11.06.2006.

.