Koniec działalności Wszechnicy Mazurskiej

Wszechnica Mazurska w Olecku kończy swoją działalność w roku akademickim 2012/2013. Po okresie dużego rozwoju niepaństwowego szkolnictwa wyższego który przypada na lata 1992 - 2005 naszedł czas na dotkliwy kryzys. Jest on spowodowany głębokim niżem demograficznym, który z powodu emigracji młodzieży w celach zarobkowych - szczególnie dotyka szkolnictwo prywatne. Brak perspektyw zarobkowych i rozwojowych w kraju, spowodował systematyczny spadek naboru na studia, który zaczął się w roku 2008 a jego wielkość wynosiła 50% rok do roku. Wszechnica Mazurska w Olecku była szkołą wyższą utrzymującą się całkowicie z własnych środków finansowych. Biorąc pod uwagę liczbę studiujących w roku ak.2011/12 (521 studentów) oraz liczbę studentów studiujących w roku ak. 2012/13 (256 studentów), kierownictwo uczelni w porozumieniu z założycielem podjęło decyzję o godnym zakończeniu jej działalności.

W okresie funkcjonowania Wszechnica Mazurska w Olecku wypromowała:

Dla studentów o niskim statusie materialnym ufundowano z własnych środków stypendia na ogólną sumę 5 milionów złotych. Uczelnia kończy działalność w przeświadczeniu o rzetelnym spełnieniu swojej edukacyjnej i kulturotwórczej misji w naszym małym środowisku. Za te wszystkie osiągnięcia pragnę z całego serca podziękować pracownikom naukowo-dydaktycznym oraz administracyjnym z którymi miałem zaszczyt się spotkać i wspólnie razem podejmować działania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego.

REKTOR dr JÓZEF KRAJEWSKI, PROFESOR WSZECHNICY MAZURSKIEJ

Olecko, sierpień 2013 rok

<