Studenci

W okresie funkcjonowania Wszechnica Mazurska w Olecku wypromowała:

Z dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra mury Wszechnicy Mazurskiej opuściło łącznie 14.058 osób.