Historia Wszechnicy Mazurskiej w datach

Wszechnica Mazurska w Olecku została utworzona na podstawie wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej zezwolenia nr DNS-3-TBM-9/22 z dnia 29 maja 1992.

Data

Wydarzenie

21.05.1992

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego pozytywnie opiniuje wniosek o utworzenie Mazurskiej Wszechnicy Nauczycielskiej w Olecku

29.05.1992

Inauguracja roku akademickiego dla Wydziału Pedagogicznego

29.05.1994

Ustalenie Święta Uczelni

02.12.1994

MEN wydaje zezwolenie na utworzenie nowego kierunku: zarządzanie i marketing.

07.04.1997

MEN wydaje decyzję o zmianie nazwy uczelni na Wszechnica Mazurska w Olecku.

07.04.1997

MEN ustala termin ważności zezwolenia na prowadzenie uczelni na 25 lat tj. do 29 maja 2017 roku.

12.07.1997

Uroczystość 5-lecia uczelni. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek dydaktyczny.

03.07.1997

Powołanie kierunku ochrona środowiska.

30.09.1997

Powołanie kierunku filologia.

18.04.1998

Przekazanie do użytku budynku dydaktycznego i biblioteki.

20.06.1998

Powołanie kierunku administracja.

01.09.1999

Oddanie do użytku nowych sal dydaktycznych i laboratoriów.

10-11.05.2000

Ogólnopolska konferencja naukowa "Pedagogika społeczna. Tradycja - TeraĹşniejszość - nowe wyzwania".

18.01.2001

Prezydent RP odznacza dr J. Krajewskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

01.05.2001

Połączenie Wydziału Administracji oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu w Wydział Prawno - Ekonomiczny.

29.09.2001

Uroczystość 10-lecia Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. 

18.10.2001

Minister Edukacji Narodowej podpisał decyzję zezwalającą na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku - ochrona środowiska WM

17.05.2002

Uczelni gościła Przewodniczącego Komisji Europejskiej w Sejmie RP  premiera Józefa Oleksego, który uczestniczył w konferencji Międzyuczelnianego Centrum Współpracy Wszechnicy Mazurskiej oraz spotkał się ze studentami Wszechnicy, gdzie wygłosił wykład na temat wejścia Polski do Unii Europejskiej.

21.12.2002

Odbyło się II Forum Europejskie - Konsorcjum Wszechnicy Mazurskiej. Gościem spotkania był Minister Spraw Zagranicznych RP Włodzimierz Cimoszewicz.

02.05.2003

Wszechnica Mazurska gościła Prezydenta Lecha Wałęsę, który wygłosił wykład nt.: Polski w UE

12.06.2003

Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku filologii.

25.03.2004

Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku pedagogika.

26.09.2004

Oddanie do użytku nowego budynku dydaktycznego.

14.10.2004

Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku zarządzanie i marketing.

05.03.2005

Minister Środowiska – Jerzy Swatoń, podczas wizyty we Wszechnicy Mazurskiej wygłosił dla studentów wykład okolicznościowy.

10.03.2005

Nadanie Wszechnicy Mazurskiej Karty Uczelni ERASMUS – Program Sokrates Erasmus daje uczelni możliwość wymiany międzynarodowej kadry oraz studentów pomiędzy szkołami wyższymi posiadającymi Kartę Uczelni Erasmusa.

17-19 maja 2005

Międzynarodowe sympozjum naukowe nt. „Zanieczyszczenia środowiska azotem”.

19.05.2005

Pozwolenie MENiS na uruchomienie nowego kierunku: wychowanie fizyczne.

16.06.2005

Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku administracja.

05.01.2006

Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na studiach II stopnia na kierunku ochrona środowiska

18-22.04.2006

Wizyta Rektora Wszechnicy Mazurskiej  prof. dr Józefa Krajewskiego w Holy Family University of Philadelphia. Podpisanie Memorandum of Understanding – prestiżowej umowy miedzy WM a Holy Family University of Philadelphia dotyczącej międzynarodowego i międzyuczelnianego kształcenia pielęgniarek.

24.04.2006

MENiS wydaje decyzję uprawniającą WM do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo

20.10.2006

We Wszechnicy Mazurskiem odbyło się I Forum Europejskie nt.: Transwer Wiedzy i Umiejętności.

21.10.2006

Jubileuszowa XV Inauguracja Roku Akademickiego. Wizyta Siostry Francescy Onley, CSFN, PhD, President Holy Family University, oraz Vice Ambasadora USA w Polssce – Kennetha Maclean Hillasa – Zastępcy Szefa Misji.

19.12.2006

Pozytywna ocena kontroli NIK w sprawie stypendiów ministerialnych.

28.02.2007

Rektor WM dr Józef Krajewski był honorowym gościem Ambasadora Stanów Zjednoczonych - Victora Ashe.

8-9.09.2007r.

We Wszechnicy Mazurskiej w Olecku odbył się I Festiwal Nauki i Sztuki, nad którym patronat objęła renomowana firma zegarmistrzowska Dolinski.pl.

06.10.2007

Wszechnica Mazurska w Olecku gościła Pana Aleksandra Szczygło – Ministra Obrony Narodowej RP

15.05.2008

Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Filologia.

14.05.2008

Uczelnia miała zaszczyt gościć ks. bp. Romualda Kamińskiego.

29.05-01.06.2008

Wszechnica Mazurska gościła międzynarodową delegację w składzie: Siostra Janice Fulmer z Rzymu, Siostra Bożena Flak z polski, Siostra Michaelle Collins z Chicago, Siostra Francesca Onley – President Holy Family University of Philadelphia

5-7. 09.2008

We Wszechnicy Mazurskiej w Olecku odbył się II Festiwal Nauki i Sztuki.

05.09.2008

Uczelnia miała zaszczyt gościć ks. bp. Józefa Zawitkowskiego, który wygłosił kazanie – wykład inauguracyjny pt.: „Szukam śladów mądrości i dobra”

05.03.2009

Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Ochrona Środowiska na studiach inżynierskich i magisterskich.

08.05.2009

We Wszechnicy Mazurskiej odbyła się „Konferencja Kobiety dla Polski. Polska dla Kobiet” z udziałem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej oraz Prof. UW Magdaleny Środy.

25.05.2009

Uczelnia miała zaszczyt gościć Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który wygłosił dla studentów wykład na temat: „Prawo w człowieku – człowiek w świetle prawa”.

25.09.2009

XVIII Inauguracja Roku Akademickiego. Gościem honorowym był Gen. bryg. Mirosław Hermaszewski, który przedstawił wykład inauguracyjny na temat: „Kosmos. Marzenia a rzeczywistość”.

25.09.2009

We Wszechnicy Mazurskiej w Olecku odbył się III Festiwal Nauki i Sztuki.

18.02.2010

Na Wszechnicy Mazurskiej odbyła się konferencja poświęcona „Pomóżmy kasztanowcom w Powiecie Oleckim”.

25.03.2010

Nawiązanie współpracy z renomowanym tłumaczem przysięgłym języka hiszpańskiego

31.05-02.06.2010

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Olecko-Kowno pt. Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?

02.09.2010

Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Pedagogika.

09.10.2010

Inauguracja Roku akademickiego 2010/2011

16.10.2010

"Festiwalowe spotkanie z przyrodą"

8.10.2011

Jubileusz 20-lecia. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012

20-22.06.2011

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać (sponsorem konferencji była Agencja eventowa , która zadbała o profesjonalną organizację konferencji)

21.06.2011

konferencja popularnonaukowa na temat: „Jak zakorzenić młodzież szkolną w kulturze regionu?”

27-29.05.2013

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?